Tipo Vehículo Cobertura/DPA Cobertura/RC Fianza Judicial OPCION
(3 meses)
OPCIONII
(6 meses)
OPCION III
(12 meses)
1 Motocicleta hasta 125 cc RD$50,000.00 50,000/100,000 50,000.00 RD$180.00 RD$280.00 RD$400.00
2 Motocicleta más 125 cc y hasta 250 cc RD$50,000.00 50,000/100,000 50,000.00 RD$270.00 RD$420.00 RD$600.00
3 Automóvil, Jeep y Staton 4 Cilindros RD$100,000.00 100,000/200,000 250,000.00 RD$695.00 RD$1,080.00 RD$1,540.00
4 Automóvil, Jeep y Staton 6 Cilindros RD$100,000.00 100,000/200,000 250,000.00 RD$875.00 RD$1,360.00 RD$1,940.00
5 Camioneta 4 cilindros RD$100,000.00 100,000/200,000 250,000.00 RD$1,075.50 RD$1,675.00 RD$2,390.00
6 Camioneta 6 cilindros RD$100,000.00 100,000/200,000 250,000.00 RD$1,265.00 RD$1,925.00 RD$2,750.00
7 Autobús hasta 15 Pasajeros RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$1,710.00 RD$2,660.00 RD$3,800.00
8 Autobús hasta de 15 a 26 Pasajeros RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$2,160.00 RD$3,360.00 RD$4,800.00
9 Autobús m᳠de 26 Pasajeros RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$2,925.00 RD$4,550.00 RD$6,500.00
10 Camiones, Cabezotes y Maquinarias Pesadas hasta 6 Toneladas. RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$2,925.00 RD$4,550.00 RD$6,500.00
11 Camiones, Cabezotes y Maquinarias Pesadas de mas de 6 Toneladas. RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$3,825.00 RD$5,950.00 RD$8,500.00
12              
13 Tractores y Monta Cargas RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$2,450.00 RD$3,850.00 RD$5,500.00
14 Grúas RD$300,000.00 300,000/600,000 500,000.00 RD$2,450.00 RD$3,850.00 RD$5,500.00
15 Motocicleta de más de 250cc RD$50,000.00 50,000/100,000 50,000.00 RD$360.00 RD$560.00 RD$800.00
16 PLATANERAS RD$300,000.00 300,000/600,000 250,000.00 RD$1,575.00 RD$2,450.00 RD$3,500.00